متن و آهنگ از وبلاگ  نوای تنهایی است. ترجمه آن نیز از این دوست گرامی

دانلود آهنگ - خواننده : Nathalie Cardone


che givara

Aprendimos a quererte
Desde la histórica altura
Donde el sol de tu bravura
Le puso cerco a la muerte

Aquí se queda la clara
La entrañable transparencia
De tu querida presencia
Comandante Ché Guevara

Vienes quemando la brisa
con soles de primavera
para plantar la bandera
con la luz de tu sonrisa

Aquí se queda la clara
La entrañable transparencia
De tu querida presencia
Comandante Ché Guevara

Tu amor revolucionario
te conduce a nueva empresa
donde espera la firmeza
de tu brazo libertario

Aquí se queda la clara
La entrañable transparencia
De tu querida presencia
Comandante Ché Guevara

Aquí se queda la clara
La entrañable transparencia
De tu querida presencia
Comandante Ché Guevara

Seguiremos adelante
como junto a tí seguimos
y con Fidel te decimos :
"¡Hasta siempre Comandante!"

Aquí se queda la clara
La entrañable transparencia
De tu querida presencia
Comandante Ché Guevara

Aquí se queda la clara
La entrañable transparencia
De tu querida presencia
Comandante Ché Guevara

از عظمت تاریخ اموختیم تو را دوست داشته باشیم

با خورشید شجاعتت ..محاصره را شکستی

و عمق وجودت اینجا اشکار است

فرمانده چه گوارا

وقتی که تمام سانتا کلارا بیدار شدند تا تورا ببینند

عظمت و قدرتت تاریخ را لرزاند

تو ان باد سوزان بودی که با خورشید بهاری امدی تا پرچمت را با خنده بر افراشته کنی

وقتی که انها منتظر استواری بازو های ازادانه تو بوداند

عشق انقلابی تو...تو را هدایت کرد

ما همچنان راه تو را با فیدل ادامه می دهیم

و تو را می گویم:تا همیشه فرمانده!

+ نوشته شده در ساعت توسط زرتشت |